Szukaj

Kontakt

  Ważne

Urząd Miejski Wrocławia – Kluczowe informacje

urząd miasta wrocław

Spis treści

Urząd Miejski Wrocławia to centralna instytucja administracyjna, która zarządza miastem Wrocław. Jego rolą jest obsługa mieszkańców, świadczenie różnorodnych usług oraz realizacja zadań publicznych. Godziny pracy urzędu to poniedziałek-piątek, od 7.45 do 15.45. Zapewniamy szeroki zakres usług, takich jak wymiana dowodów osobistych, rejestracja pojazdów, opłaty i sprawy związane z działalnością gospodarczą. Aby skontaktować się z nami, można napisać e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer telefonu (71) 777 77 77.

Podsumowanie

  • Urząd Miejski Wrocławia pełni ważną rolę w administracji miasta.
  • Godziny pracy urzędu to poniedziałek-piątek, od 7.45 do 15.45.
  • Oferujemy szeroki zakres usług dla mieszkańców.
  • Aby się skontaktować, można napisać e-mail lub zadzwonić pod podany numer.

Dowiedz się więcej o godzinach pracy urzędu i oferowanych przez nas usługach.

Godziny pracy Urzędu Miasta Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.45-15.45. W tym czasie mieszkańcy mogą załatwiać różne sprawy administracyjne, takie jak wymiana dowodów osobistych, meldunki, rejestracja pojazdów, opieka zdrowotna czy świadczenia rodzinne. Wszystkie wydziały urzędu są dostępne w godzinach pracy, z wyjątkiem wydziału zajmującego się wydaniem dowodów osobistych. W tych godzinach działa także Centrum Obsługi Mieszkańca, które służy zgodnie z nazwą do obsługi mieszkańców w różnych sprawach.

Usługi Urzędu Miasta Wrocławia

Urząd Miasta Wrocławia oferuje szeroki zakres usług dla mieszkańców. Jedną z najważniejszych usług jest wymiana dowodów osobistych, która odbywa się w wyznaczonym wydziale. Urząd zajmuje się również pobieraniem podatków nieruchomości oraz udzielaniem informacji związanych z działalnością gospodarczą, sprzedażą nieruchomości, użytkowaniem wieczystym i prawem budowlanym. W przypadku konieczności załatwienia innych spraw, można skonsultować się z urzędem telefonicznie lub osobiście.

Aby skorzystać z usług Urzędu Miasta Wrocławia, zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z wymaganą dokumentacją oraz ustalenie procedur i opłat, które mogą być związane z daną usługą. W przypadku wymiany dowodów osobistych, pamiętaj o dostarczeniu aktualnych dokumentów, zdjęć oraz opłacie skarbowej.

Inne usługi Urzędu Miasta Wrocławia

Poza wymianą dowodów osobistych, Urząd Miasta Wrocławia świadczy szereg innych usług. Oto kilka przykładów:

  • Wydawanie i przedłużanie paszportów
  • Rejestracja pojazdów
  • Meldunek i zameldowanie tymczasowe
  • Opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych
  • Informacje dotyczące podatków od nieruchomości
  • Doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie działalności gospodarczej

Procedura wymiany dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Wrocławia

Wymiana dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Wrocławia odbywa się zgodnie z określoną procedurą. Przed udaniem się do urzędu, należy przygotować niezbędną dokumentację, taką jak aktualny dowód osobisty, nowe zdjęcia oraz opłatę za wydanie nowego dowodu. W trakcie wizyty w urzędzie, zostaniesz poproszony/a o złożenie wniosku oraz podanie danych niezbędnych do wydania nowego dowodu osobistego.

Podatki nieruchomości i działalność gospodarcza

Urząd Miasta Wrocławia pełni również rolę instytucji zajmującej się pobieraniem podatków nieruchomości oraz udzielaniem informacji związanych z działalnością gospodarczą. Już na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, warto skonsultować się z Urzędem Miasta Wrocławia w celu uzyskania informacji na temat podatków, wymaganej dokumentacji oraz innych aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Usługi Urzędu Miasta Wrocławia Informacje
Wymiana dowodów osobistych Procedura wymiany dowodów osobistych w urzędzie
Podatki nieruchomości Informacje dotyczące podatków od nieruchomości
Działalność gospodarcza Doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Kontakt z Urzędem Miasta Wrocławia

Aby skontaktować się z Urzędem Miasta Wrocławia, możesz skorzystać z różnych kanałów komunikacji.

Adres urzędu: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Możesz także napisać e-mail na adres [email protected] lub skontaktować się telefonicznie pod numerem (71) 777 77 77.

Urząd posiada również Centrum Informacji, gdzie można uzyskać pomoc w różnych sprawach.

Wszystkie informacje o działalności urzędu dostępne są również na stronie internetowej.

Opinie mieszkańców i pracowników na temat Urzędu Miasta Wrocławia

Opinie mieszkańców i pracowników na temat Urzędu Miasta Wrocławia są różne. Niektórzy mieszkańcy wyrażają zadowolenie z profesjonalnej obsługi i szerokiego zakresu usług, podczas gdy inni zgłaszają pewne problemy związane z długim oczekiwaniem w kolejce czy niewystarczającą ilością informacji. Niemniej jednak, większość osób docenia dostępność urzędu i możliwość załatwiania różnych spraw w jednym miejscu. Pracownicy urzędu często podkreślają konieczność ciągłego doskonalenia obsługi i świadczenia wysokiej jakości usług dla mieszkańców.

FAQ

Jakie są godziny pracy Urzędu Miasta Wrocławia?

Urząd Miejski Wrocławia jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45.

Czy godziny pracy obejmują wszystkie wydziały urzędu?

Tak, wszystkie wydziały urzędu są dostępne w godzinach pracy, z wyjątkiem wydziału zajmującego się wydaniem dowodów osobistych.

Jakie usługi oferuje Urząd Miasta Wrocławia?

Urząd Miasta Wrocławia oferuje szeroki zakres usług, w tym wymianę dowodów osobistych, rejestrację pojazdów, opłaty, sprawy związane z działalnością gospodarczą, podatki od nieruchomości i wiele innych.

Jak mogę skontaktować się z Urzędem Miasta Wrocławia?

Można skontaktować się z Urzędem Miasta Wrocławia poprzez adres e-mail: [email protected] lub numer telefonu: (71) 777 77 77.

Jakie są opinie mieszkańców i pracowników na temat Urzędu Miasta Wrocławia?

Opinie mieszkańców i pracowników na temat Urzędu Miasta Wrocławia są różne, jednak większość osób docenia dostępność urzędu i możliwość załatwiania różnych spraw w jednym miejscu.

Powiązane artykuły