750x195_fitness

 

MUZEA

Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5

Muzeum Architektury istnieje od 1965 roku. Zostało urządzone w gotyckich wnętrzach dawnego klasztoru bernardynów z XV wieku. Klasztor składa się z kościoła św. Bernardyna ze Sienny i czworoboku klasztornego wokół wirydarza. W swoich zbiorach muzeum posiada 25 tysięcy obiektów, z których stale wystawia około pięciuset. Wśród nich są plany, mapy, rysunki, szkice, modele, fotografie (w tym archiwum dokumentujące historię Wrocławia), zabytki rzemiosła związanego z architekturą, a także modele Wrocławia z okresu średniowiecza i z XIX wieku. Stale można oglądać wystawy: architektury wczesnego średniowiecza Wrocławia, architektonicznego rzemiosła artystycznego od XII do XX w. oraz historii architektury Wrocławia na przestrzeni wieków.W ramach wystaw czasowych muzeum prezentuje twórczość architektów polskich i zagranicznych.

W muzeum, poza wystawami, odbywają się również festiwale, koncerty, przedstawienia teatralne, promocje najnowszych technologii związanych z architekturą.


Arsenał Miejski we Wrocławiu
ul. Cieszyńskiego 9

Wrocławski arsenał powstał w 1459 roku i początkowo służył jako spichlerz do gromadzenia zapasów zboża w razie oblężenia miasta. Od XVI wieku przeniesiono do niego skład broni i przechowywano w nim m.in. działa, kule, broń palną ręczną oraz drzewcową.
Arsenał jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia. Znajdują się w nim Muzeum Militariów, w starym spichlerzu ma swoją siedzibę Muzeum Archeologiczne i Archiwum Budowlane Muzeum Architektury.


Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Kurzy Targ 4

Muzeum zostało utworzone w listopadzie 2011 roku. Kamienica, w której znajduje się Muzeum Farmacji, od wybudowania w XIII w. aż do 1951 r., bez przerwy funkcjonowała jako apteka, a budynek był własnością aptekarza. Muzeum poświęcone jest historii nauki i rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia. W piwnicy znajduje się pracownia alchemiczna, na parterze prezentowane jest wnętrze renesansowej apteki, następnie zwiedzamy wystawę poświęconą lekowi naturalnemu i dawnym narzędziom do produkcji środków leczniczych, a na drugim piętrze, wystawa przedstawia analityczną aparaturę pomiarową oraz leki syntetyczne i półsyntetyczne.


Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

ul. Szewska 37

Muzeum sztuki we Wrocławiu, oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, założone zostało w 1823 we Lwowie. W czasie II wojny światowej zagrabione przez Ukraińską SRR, muzeum zostało restytuowane w 1995 we Wrocławiu. Muzeum gromadzi dzieła sztuki i pamiątki historyczne związane z dziejami narodu polskiego. Ossolińskie zbiory liczą obecnie ok. 1.800.000 jednostek, pośród których znajdują się m.in.: czasopisma, rękopisy, druki zwarte, dokumenty, stare druki, rysunki, ryciny, obrazy, ekslibrisy, medale, monety.


Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

pl. Katedralny 16

Jedno z najstarszych muzeów archidiecezjalnych w Polsce założone w 1898. Muzeum gromadzi m.in. bogaty i rzadki zbiór zabytków starożytnych i gotyckich głównie z czasów piastowskich Śląska. Stale Można oglądać wystawy: Sztuka starożytna od IX w. przed Chrystusem do III w. po Chrystusie oraz Rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne i tkaniny od XIV-XVIII w. Wystawy czasowe natomiast nawiązują do ważniejszych wydarzeń kościelnych, historyczno-narodowych oraz kulturalnych


Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre we Wrocławiu

ul. Cybulskiego 30

Kolekcja Muzeum liczy ponad 20.000 okazów. Obecnie można oglądać następujące wystawy stałe:
– rozwój roślin lądowych – zbiór skamieniałości roślinnych z całego świata.
– rozwój świata zwierzęcego – skamieniałości zwierzęce (głównie bezkręgowce) pochodzące z całego świata.
– dokumentacja stratygrafii utworów skalnych Sudetów i ich przedpola
– kolekcja skamieniałości znalezionych w Sudetach i na ich przedpolu.
– budowa geologiczna Sudetów i ich przedpola w układzie regionalnym.
– jak powstają skały – wystawa zawiera skały przeznaczone do bezpośredniego oglądania.
– podstawy geotektoniki.
– masyw Ślęży – zestaw skał pochodzących z Masywu Ślęży i plansze opisujące ich wykorzystanie.


Muzeum Miejskie Wrocławia

Istnieje od 2000 roku i powstało poprzez połączenie trzech samodzielnych placówek – Muzeum Archeologicznego, Muzeum Historycznego z działami: Militariów i Starym Cmentarzem Żydowskim, Muzeum Sztuki Medalierskiej. W tym samym roku utworzono także oddział Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Obiekty architektoniczne Muzeum Miejskiego – Stary Ratusz, Pałac Królewski, Arsenał Miejski położone są w centrum Wrocławia, w Rynku lub na jego obrzeżach. Wszystkie obiekty Muzeum Miejskiego Wrocławia są zabytkami o dużym znaczeniu historycznym, społecznym i kulturowym.


Muzeum Historyczne we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 35

Jest jednym z sześciu oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. Mieści się w dawnym pałacu królewskim we Wrocławiu. Muzeum gromadzi i udostępnia zabytki z zakresu historii i sztuki dotyczące dziejów Wrocławia, wyroby rzemiosła artystycznego oraz ikonografię Wrocławia w tym grafiki, ryciny i fotografię. Posiada wystawę stałą „1000 lat historii”, przedstawiającą ważne dla miasta dokumenty, narzędzia i ozdoby jakimi posługiwali się wrocławianie, elementy wyposażenia wnętrz czy obrazy i rzeźby.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Pl. Powstańców Warszawy 5

Zbiory muzeum obejmują przede wszystkim malarstwo i rzeźbę, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Śląska. W budynku głównym prezentowanych jest kilka wystaw stałych:
– Sztuka średniowieczna – Śląska Rzeźba Kamienna XII-XVI w. i Sztuka Śląska XIV-XVI w.
– Sztuka Śląska XVI-XIX w.
– Sztuka Polska XVII-XIX w.
– Polska Sztuka Współczesna


Muzeum Współczesne Wrocław

pl. Strzegomski 2a

Muzeum zostałopowołane przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 10.02.2011 roku. Ma na celu wystawianie, popularyzowanie i gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej. Obecna, tymczasowa siedziba mieści się przy Placu Strzegomskim, w schronie przeciwlotniczym wybudowanym dla ludności cywilnej w 1942 roku. Działalności wystawiennicza MWW skupia się na przedstawianiu sztuki współczesnej i sztuki wrocławskiej II połowy XX wieku. MWW koncentruje się także na edukacji i programach społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia.


Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 35

Wrocławskie muzeum sztuki, powstałe w 1964 roku, jest jedyną w Polsce placówką specjalizującą się w gromadzeniu zbiorów z zakresu medalierstwa i falerystyki. Jest jednym z sześciu oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. W jego zbiorach znajduje się łącznie ok. 50 tysięcy medali, medalionów, plakiet, orderów, odznaczeń i odznak. Większość stanowią dzieła polskie, jednak w posiadaniu muzeum są również liczne dzieła zagraniczne.


Muzeum archeologiczne

ul. Antoniego Cieszyńskiego 9
Muzeum Archeologiczne powstało w 1815 r. Od momentu powstania wielokrotnie zmieniało siedziby oraz wchodziło w skład różnych muzeów. Obecnie jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia. Od początku Muzeum Archeologiczne było nastawione na pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków archeologicznych z terenu Śląska. Jest to kontynuowane do dnia dzisiejszego, głównie na drodze badań wykopaliskowych i przypadkowych odkryć. W Muzeum przechowywane są zabytki reprezentujące epoki: od starszej epoki kamienia (500 tys. lat temu) aż po czasy nowożytne (XIX w.).